Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver for en fastlegehjemmel med 1100 pasienter
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste
 • Norsk språk må beherskes  tilfredsstillende både skriftlig og muntlig
Særlige krav knyttet til stillingen:
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • En spennende fastlegestilling i et veldrevet legesenter
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk. Det kan tilrettelegges for fastlønn eller næringsinntekt
 • Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd
 • Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.
Generelle opplysninger:
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktperson
Navn: Amy Bruvik Næss
Tittel: Leder Legetjenester
Telefon: (+47) 56 15 83 33
Arbeidssted
Florvåg legesenter
Florvågveien 93
5300 KLEPPESTØ