Kort om arbeidsgiver
Da fastlegekollega skal flytte, utlyses ledig fastlegehjemmel hos Hillevågsdoktoren. Legesenteret Hillevågsdoktoren er et velfungerende legesenter med 5 fastlegehjemler, 1 lege i spesialisering (LIS), samt legestudenter fra UiB. Det er 3,8 fulltidsstilling for helsesekretærer.

Hillevågsdoktoren holder til i nye, lyse og innbydende lokaler med utsikt over Gandsfjorden fra alle legekontorer. Det er egne parkeringsplasser.  

Legesenteret har godt internt samarbeid og arbeidsmiljø med bl.a. felles lunsj. Det er stabilt, dyktig og hyggelig personale, god tilgjengelighet, flotte laboratorie- og behandlingsfasiliteter, ultralyd, og fornøyde pasienter. Det er god økonomi og nytt IT-utstyr fra oktober 2019. 

Journalsystem: System X.

Listetaket for hjemmelen er nå 1450 pasienter. Listen er preget av orden og gode rutiner og med lik andel kvinner og menn; gjennomsnittsalder 34 år, mange familier med barn.

 Søker forventes å tre inn i eksisterende internavtaler ved legesenteret.

Vurderer du å søke, så ring gjerne for mer informasjon. 

Tiltredelse. snarest, etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver
Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer offentlig legearbeid.
Fastlegene i Stavanger har vaktplikt ved Stavanger legevakt, 2-3 vakter pr. måned. Det er også mulig å ta legevaktene i Ryfylkelegevakten fra 1.1.20.
 
Kvalifikasjoner
Søkere må ha norsk autorisasjon og ha gjennomført norsk turnustjeneste/ LIS - 1 tjeneste, jfr. nye kompetansekrav for leger i allmennpraksis.
Søkere må ha norskkunnskaper på et høyt niva. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn, må dokumentere språknivået sitt. Kravet er nivå C (Bergenstesten). 
Det kreves at søker som ikke er spesialist i allmennmedisin, forplikter seg til spesialiseringsløp. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 950 20 579 etter kl. 15.00
Navn: Lis Verner Hansen
Tittel: lege og daglig leder Hillevågsdoktoren
Telefon: 45114205 etter kl. 15.00
Navn: Stinus Ancher Pedersen
Tittel: avtr. lege
Telefon: 41388800 etter kl. 15.00
Navn: Marit Johanne Anda
Tittel: konst. helsesjef
Telefon: 51508560/90589216
Arbeidssted
Hillevågsdoktoren
Garntnerveien 15
4016 STAVANGER