Kort om arbeidsgiver
Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi fram til din søknad!
 
Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. Vårt mål er å tilby helhetlig og sammenhengende behandling for å bidra til økt livskvalitet og mestring av rus- og avhengighetsproblematikk.
 
Poliklinikk rus og avhengighet sør ved Avdeling for rusbehandling har ledig fast 100 % stilling som overlege – spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri.
 
Tiltredelse 02.03.20 eller etter avtale.
 
Poliklinikk rus og avhengighet sør er samlokalisert med DPS Vestfold i Larvik. Seksjonen har 15,3 behandlerårsverk, herunder to overleger og en lege i spesialisering. Poliklinikken behandler pasienter med skadelig bruk eller avhengighet til rusmidler, ofte med samtidig psykisk lidelse. Poliklinikken gir også behandlingstilbud til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spilleavhengighet. I tillegg tilbys det oppfølging og behandling til personer som er eller har vært pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk. Behandlingstilbudet er individuelt tilpasset, med samtidig fokus på psykiske, medisinske og sosiale utfordringer. Poliklinikken har også ansvar for legetjenester til pasienter i LAR poliklinikk sør (Larvik og Sandefjord), og arbeidsoppgavene tilhørende overlegestillingen inkluderer også LAR.
 
Avdeling for rusbehandling er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus og avhengighetsmedisin og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus og avhengighetsmedisin.     

Du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med oss for å høre mer om stillingen og mulighetene.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk oppfølging av pasienter
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning 
 • Dersom du er psykiater, er det deltakelse i felles bakvaktsordning med DPS Vestfold. Tiltredelse i vaktordningen finner sted ved ledighet i vaktlinje.

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Annen relevant spesialitet kan vurderes særskilt. 
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning. 
 • Søkere må ha god beherskelse av skandinavisk språk skriftlig og muntlig 
 • Søkere som har kort tid igjen til godkjenning av spesialiteten kan også være aktuelle

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har høyt faglig nivå og trives med å jobbe i tverrfaglig team 
 • Vi verdsetter gode samarbeidsevner på tvers av profesjon 
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for videreutvikling av fagområdet 
 • Du er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer i en atmosfære med trygghet tillit og gjensidig respekt 
 • Arbeidsmiljø er viktig hos oss. Det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere. Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon. 
 • Du er villig til å stille deg bak avdelingens aktuelle hovedlinjer mht. forskrivning av vanedannende legemidler 
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
  Et medisinsk kollegium som blant annet består av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og spesialister i psykiatri 
 • Et forskningsmiljø innen Sykehuset i Vestfold HF, og muligheter for å avsette arbeidstid til forskning 
 • Støtte til personlig faglig utvikling med blant annet kurs og fagsamlinger i og utenfor Helse Sør-Øst 
 • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, se www.klp.no 
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening  

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Reissig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95481540
Navn: Ingvild Gregersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95727801
Hjemmeside
Arbeidssted
Poli rus og avhengighet, sør, Sykehuset i Vestfold HF
Kristian Fredriksvei 10
3257 Larvik