Kort om arbeidsgiver
Din stilling i denne strukturen inngår i FSAN sitt ROLE 2 Feltsykehus. Feltsykehuset er en del av det operative sanitetssystemet i Forsvaret.  Forsvarets kirurgiske team består av kirurg, ortoped, anestesilege, anestesisykepleier og operasjonssykepleier. Sykehuset har også behov for andre typer helsepersonell som sykepleiere, intensivsykepleiere, radiografer, bioingeniører og farmasøyter.

For klargjøring og drift av sykehuset trengs også personellkategorier som elektrikere og mekanikere.

For informasjon om medisinske krav og fysiske tester se forsvaret.no/karriere/krav

Plettfri vandel kreves for ansettelse i Forsvaret og en må kunne sikkerhetsklareres.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til medisinsk seleksjon, fysiske tester og intervju tirsdag 10 desember på Sessvollmoen i nærheten av Gardermoen.


Søknadsfrist: 1. desember 2019

Vi har behov for følgende kategorier:
  • Spesialist i Ortopedisk kirurgi
  • Spesialist i Generell kirurgi
  • Spesialist i Anestesi
  • Lege til arbeid i akuttmottak

Leger i spesialisering i generellkirurgi/anestesi med kort gjenværende tid kan også søke på stillingene.

Leger i spesialisering i akutt og mottaksmedisin eller med erfaring fra akuttmottaksarbeid oppfordres til å søke.
For alle kategorier er det ønskelig med militær erfaring.

Fysiske tester, medisinsk seleksjon og intervju planlegges gjennomført 10 desember.

For mer informasjon se forsvaret.no/fsan
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Hjemmeside
Arbeidssted
Forsvarets sanitet
Utlandsoppdrag
2058 SESSVOLLMOEN