Seksjon IR er en av fire døgnseksjoner i avdeling rus- og avhengighet, Ahus HF (ARA). Seksjonen har to sengetun og gjennomfører avrusning for avhengighet til Illegale rusmidler, oppstart av behandling innenfor LAR, samt kartlegging. Seksjonen har i tillegg forsterkede plasser, akuttplasser og godkjenning for tilbakeholdelse ihht helse og omsorgstjenesteloven § 10.2 (og i begrenset grad 10.3). Seksjonen har i tillegg til 1 overlegestilling også 2 LIS stillinger.

 Seksjonen står foran en betydelig konvertering av sitt tjenestetilbud gjennom etablering av akutt TSB (både poliklinikk og døgn) for hele avdelingens opptaksområde. Den som ansettes i stillingen vil få en sentral rolle i utvikling og implementering av avdelingens akutt tilbud.

Avdelingen er i gang med å etablere et forskningsmiljø innenfor rus- og avhengighetsmedisin, og ønsker å tilrettelegge for deltagelse i forskningsprosjekter. Vi har et uttalt mål om å bidra nasjonalt med kunnskapsinnhenting og -formidling innenfor vårt fagfelt. Vi har utarbeidet en service-erklæring overfor våre tjenestemottagere. Serviceerklæringen er forpliktende mht tjenesteleveranser til pasienter og pårørende, og er retningsgivende for tjenesteutvikling i avdelingen.


Vi søker etter en faglig sterk og engasjert kollega med gode samarbeidsevner og vilje/evne til nytenkning.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen.
 • Overordnede oppgaver knyttet til medisinskfaglige spørsmål.
 • Inntak av nye pasienter og behandleransvar for inneliggende pasienter.
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen, bl.a. gjennom undervisning, veiledning og deltagelse i felles møtearenaer.
 • Dersom den som ansettes har dobbeltspesialitet (rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri), vil deltagelse i felles bakvaktordning for avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatrisk avdeling og seksjon IR inngå i stillingen.
 • Veiledning og oppfølgning av seksjonens LIS.

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må være spesialist i psykiatri. Leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin som er tett opptil fullført spesialiseringsforløp, vil kunne bli vurdert for stillingen.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Vi søker etter en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Engasjert, inkluderende, åpen for dialog, endringsvillig i forhold til nye utfordringer og mål for seksjonen

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver innenfor et utfordrende fagområde.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode velferdstilbud for ansatte.
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser på Lørenskog, med kort reisevei til Oslo.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Rita Lovise Sannan
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40873837
E-post: risa@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA IR døgn, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog