Kort om arbeidsgiver
100 % fast stilling på natt ledig for tiltreding etter avtale. 
Verksemd Legetenester og akutt helseberedskap held til ved Ålesund lokalmedisinske senter på Åse. Verksemda vart etablert 01.01.2016. I tillegg til tenestene vi har på bygget som legevakt, Øyeblikkelig hjelp døgnplasser og overgrepsmottak, har vi og ansvar for offentlege legetenester samt allmennlegetenesta i Ålesund.
Vi søker no etter lege ved Ålesund interkommunale legevakt.
Arbeidsoppgåver
 • Arbeidet vil vere på natt i ei interkommunal legevakt.  Ein dekker fleire nærliggande kommune. Utrykking kan vere aktuelt. Har eigen legevaktsbil.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Sjølvstendig vaktkompetanse ein føremon.   
 • Må ha førarkort.  
Personlege eigenskapar
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg.
 • Godt humør og positiv framtoning.
 • God arbeidskapasitet og trivsel i høgt arbeidstempo.
 • Lojalitet mot arbeidsplass og kollegaer.
Vi tilbyr
 • Gode forsikrings- pensjonsordningar.
 • Gode lokale.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Spanande, varierande og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Gode kollegaer.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune (gamle)
Legevakt
Kontaktperson
Navn: Per Løkkeborg
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon:  948 65 846
Søknad
Søknad merkes: 4156317117
Arbeidssted
Ålesund lokalmedisinske senter
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND