Kort om arbeidsgiver
Jomarka legesenter:
Fastlegeviakariat i 100 % stilling ledig for umiddelbar tiltreding fram til 30.06.2020.
Ved Jomarka legesenter vert det ledig eit vikariat i 100 % stilling frå 01.01.2020-30.06.2020.
Fram til 01.01 vil vikariatet vere ein kombinasjonsstilling mellom fastlegearbeid ved senteret og anna offentleg legearbeid.
Vikariatet er knytta til liste med 1050 innbyggjarar.  
Legesenteret held til i moderne lokaler, kontoret er godt utstyrt, journalsystem er CGM journal.
Kontoret har 4 fastlegar, dyktige medarbeiderar og godt arbeidsmiljø.
Det kan vere aktuelt å forlenge legevikariat i kommunen.

Daaeskogen legesenter:
Vikariat ledig i perioden 01.03.2020-01.09.2020
100 % stilling for lege med 50 % fastlegeheimel og 50 % anna offentleg legearbeid.
Allmennpraksisen er knytt til ein praksis med 750 listepasientar. Daaeskogen legesenter er eit kommunalt drifta senter med totalt 7 legar og turnuslege. Rutinert hjelpepersonell med helsesekretærar i til saman 4,4 årsverk. Journalsystem er CGM allmenn.
Det kan vere aktuelt å forlenge legevikariat i kommunen.

For begge vikariata gjeld fortløpande rekruttering.

I vikariata inngår deltaking i interkommunal legevaktsordning. Søkar må spesifisere kva vikariat ein søker på, eventuelt sette opp prioritert rekkefølge. 

Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
  • Personleg eignaheit som fastlege og kollega i senteret.
  • God kunnskap om norsk lovverk.  
  • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg.   
  • Ønskeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Vikariat forutsett at ein kan legge fram tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.
Personlege eigenskapar
  • Positiv innstilling og fagleg engasjement med personlege eigenskaper som gjer deg eigna til jobben.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune (gamle)
Legetenester og akutt helseberedskap
Kontaktperson
Navn: Torfinn Strand Vingen
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 970 14 452
Søknad
Søknad merkes: 4156228820
Arbeidssted
Åsesvingen 16, 6017
6017 ÅLESUND