Kort om arbeidsgiver

Avdeling for blod- og kreftsykdommer har en hematologisk og en onkologisk seksjon. Onkologisk seksjon består av strålebehandlingsenhet, poliklinikk med dagbehandling og sengepost.

Onkologiseksjonen har ansvar for behandling av de fleste kreftformer hos voksne. Lungekreft og gynekologisk kreft behandles i samarbeid med lungeleger/gynekologer. Hematologiseksjonen har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfomer. Et palliativt senter med 4 sengeplasser, poliklinikk og tilsyn til inneliggende er tilknyttet avdelingen. Avdelingen har en egen seksjon for forskning og utvikling.
Avdelingen har til sammen 12 onkologiske overlegestillinger og 9 stillinger for LiS i onkologi.
Avdelingen har gruppe I godkjenning for utdanningen i onkologi og hematologi.

Vi har 1 ledig vikariat fra 1.februar 2020, 100% stilling. Varighet 12 mnd med mulighet for forlengelse. Det kan bli generert ytterligere vikariat ved eventuell ansettelse av intern kandidat.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Stillingen lyses også ut på nettsiden legejobber.no

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i døgnpost.
 • Delta i 13-delt forvaktsordning,
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Undervisningsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • God skriftlig dokumentasjon.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  
 • Gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Evne til å håndtere høyt arbeidspress og effektiv arbeidsmetodikk 
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer onkologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Onkologisk seksjon har et nært samarbeid med hematologisk seksjon, noe som er svært gunstig faglig.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger