Det søkes om vikar på en veldig veldrevet fastlegeprakdis hos oss. Jeg skal ut i permisjon fra jan . Vikariatet er av 15 ukers varighet med oppstart fra 030120.
Tre hjemler og en
LIS1 . Gode erfarne legesekretærer . Standard utstyrt legesenter inkludert 24timers EKG. Listetak på 1300 pasienter . Infodoc som journalsystem. Erfaring fra indremedisin og geriatri er fordelaktig. Det er knyttet daglegevaktsfunksjon som fordeles på alle leger i kommunen. Det er ikke knyttet andre kommunal oppgaver til vikariat stillingen.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ahmad khalid faizi
Tittel: Lege
Telefon: 92450491
E-post: ahmadkhalidfaizi@gmail.com
Arbeidssted
Apotekgården legesenter
Jernbanegata 12A
2150 ÅRNES
Søk på stillingen