Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.
Virksomheten består i dag av
stråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrende
senter med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen jobber med etablering og videreutvikling av lokalmedisinske tilbud på Otta, Fagernes og spesialistsenter på Hadeland. I tillegg jobber avdelingen med omorganisering av virksomheten, slik at overlegene i nær fremtid vil få ansvaret for enkelte tumorgrupper (for både medikamentell- og strålebehandling). Kreftavdelingen har sengepost med 10 senger. Kreftenhetene gir
poliklinisk cellegiftbehandling.
Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele
Sykehuset Innlandet HF.
Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med
posisjoneringsutstyr fra C-rad).

Ved avdelingen er det ledig stilling som:

Overlege i onkologi – 100% fast stilling

Overlege i onkologi - vikariater  

Avdelingen har virksomhet ved Gjøvik og Lillehammer. Stillingene er normalt plassert ved en geografisk lokasjon, men en må påregne arbeid begge steder i perioder. Det vil etter hvert kunne bli mulighet å arbeide dager i uken ved lokalmedisinsk senter Hadeland, dersom dette er ønskelig.

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utredning, diagnostikk og behandling.
 • Delta i supervisjon og veiledning av LIS.         

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i onkologi. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Kandidater med kort tid igjen til oppnådd spesialitet kan vurderes. 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet                      

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med bolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.
 • Mulighet til å kunne ha noen arbeidsdager i uka ved spesialistsenter på Hadeland 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Chr Solstad Olsen
Tittel: kst Avdelingssjef
Telefon: 97752983
E-post: hsolstad@sykehuset-innlandet.no
Navn: Kjetil Weyde
Tittel: Kst. avdelingsoverlege
Telefon: 91565230
E-post: kjetil.weyde@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik