Kort om arbeidsgiver

Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraxsanestesi og intensivmedisin, Smertesenteret, Medisinsk Simulatorsenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Klinikken yter anestesiservice innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekirurgi, barnekirurgi, thoraxanestesi, smertebehandling og intensivmedisin. Klinikken har ca 50 overlegestillinger og 22 LIS- hjemler. 

Ledig fast LIS stilling. Eventuelt kan vikariat av varighet 6 mnd med store muligheter for forlengelse bli ledig.

Tiltredelse januar 2020.

 

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få en personlig veileder og delta i avdelingens regulære utdanningsprogram, som omfatter opplegg for utdanning både etter ny og gammel ordning for LIS utdanning.

Kvalifikasjoner

  • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter
  • Norsk autorisasjon og attester må foreligge og legges frem på forespørsel.  Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering
  • Vennligst oppgi to referanser
  • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse

Vi tilbyr

Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sigurd Fasting
Tittel: Avdelingssjef
E-post: sigurd.fasting@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim