Kort om arbeidsgiver

Lyst på en annerledes jobb? Interessert i psykosomatikk og konsultasjon /liasonpsykiatri ?  Da er dette stillingen for deg.

  
Vi har ledig ett års vikariat som LIS lege.

Barne- og ungdomsklinikken er blant landets største barneavdelinger med ansvar for all somatisk behandling til barn og unge 0-18 år
. Barne- og ungdomsklinikken er organisert etter en sentermodell  bestående av 8 avdelinger med integrert
avdeling for habilitering , avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH).

BUPH  er organisert som en egen avdeling, hvor avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og inngår i klinikkens ledergruppe. Avdelingen består av cirka 8 årsverk med barnepsykiatere, psykologspesialister , familieterapeuter og musikkterapeuter.  

 

Arbeidsoppgaver


BUPH-BUK skal yte psykiske helsetjenester til Barne- og ungdomsklinikkens pasienter og deres familier. Tilbudet gjelder primært under sykehusoppholdet, men med mulighet for avgrenset poliklinisk oppfølging etter utskrivning.
 
Det kliniske arbeidet består av vurderinger, avgrensete behandlingsoppgaver, veiledning av personalet. Arbeidet tilsier utstrakt samarbeid innad i klinikken og utad med BUP-poliklinikker og institusjoner, aktuelle kommunale instanser og ikke minst skoler på alle utdanningstrinn.  
Kjerneområder BUPH jobber med er psykosomatikk, psykiske vansker relatert  til eller i kombinasjon med kronisk/alvorlig sykdom, mestring av kroniske sykdommer, tilknytning og samspill når det gjelder foreldre av premature nyfødte eller barn med sammensatte spiseutfordringer, intervensjon i akutte krise situasjoner samt vurdering av selvmordsfare ved overdose/forgiftninger.  Avdelingen har en akutt beredskap innenfor ordinær arbeidstid og bistår de andre avdelingene i BUK med ø. hj.vurderinger og krisearbeid.
 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Behersker skandinavisk språk
 • Erfaring med BUP arbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Interesse for dette fagområdet.
 • Personlig egnethet vektlegges. Samarbeidsevner, evne til nytenkning og selvstendighet vil bli vektlagt.
 • Interesse for tverrfaglig teamarbeid
 • kommunikasjonsferdighet 
 • Du bør trives i en hektisk hverdag med mange og varierte oppgaver og ha lyst til å bidra i videreutvikling av et spennende fagområde.

Vi tilbyr

 • Dynamisk miljø
 • Spennende arbeidsfelt i krysningspunkt somatisk og psykisk helsetjeneste
 • Tett samarbeid med barneleger og annet helsepersonell , deltar bla på morgenmøter leger, tverrfaglige faggruppemøter, tverrfaglige utviklingsprosjekter  
 • sterk fag- og forskningsmiljø 
 • veiledning både individuelt og i gruppe
 • arbeid i en av Norges største barneavdelinger med en variert pasientpopulasjon
 • gode velferdstilbud til ansatt som hytteutleie, teaterbilletter, bedriftsidrettslag m.m  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Betty Elisabeth Van Roy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90637755
E-post: betty.van.roy@ahus.no
Navn: Sadaf Malik
Tittel: overlege
Telefon: 67966050
E-post: sadaf.malik@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen