Kort om arbeidsgiver

Nevroseksjon er del av Medisinsk klinikk og har 21 senger, hvorav 10 er tilknyttet egen slagenhet.  Seksjonen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for hele Vestfold fylke. Seksjonen har 9-delt bakvakt for overleger og 9-delt tilstedevakt for LIS. LIS deltar i postarbeid, drift av dagenhet og i poliklinisk virksomhet etter kompetanse.
Nevroseksjonen er godkjent utdanningssted for spesialistutdanning i nevrologi, etter gjeldende regler.  Årlig innlegges over 2700 pasienter, hovedsakelig tiltrengende akutt omsorg. Dagenheten behandler 1300 pasienter og poliklinikken har ca 8000 konsultasjoner årlig. Det føres også aktiv tilsynsvirksomhet på øvrige avdelinger på sykehuset.  Seksjonen har moderne utstyr for ultralyd halskar, EEG, nevrografi og for kontroll av DBS.

Tiltredelse 1.1.20, eventuelt tidligere etter avtale. Mulighet for forlengelse.

 Søkerne bes om å legge ved Legeforeningens «Søknadsblankett legestillinger». 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste (LIS 1)
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt. 
 • Pasientorientert, hyggelig og gode samarbeidsevner.
 • Trives med, og mestrer meget godt selvstendig arbeid og høyt tempo.
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig, for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kennet Idland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 33 34 20 00
E-post: kennet.idland@siv.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk seksjon, Medisinsk Klinikk
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg