Kort om arbeidsgiver
Vi søker sykehjemslege med norsk autorisasjon til 27 beboere i somatisk avdeling på privat sykehjem i Bergen.
Vi søker etter deg med interesse for alders- og sykehjemsmedisin.
Dine kvalifikasjoner: Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, god samarbeidsevne med sykehjemmets øvrige ansatte og relevant erfaring fra norsk helsevesen.
Arbeidsoppgaver: Pasientundersøkelse, diagnostikk og behandling av institusjonens beboere. Ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer, journalføring etter gjeldende lover og regler. Undervisning.
Etter avtale gis praksiskompensasjon ved behov. Søknader behandles fortløpende.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Solsletten sykehjem
Somatisk avdeling
Kontaktperson
Navn: Gunn-Britt Grøvan
Tittel: Daglig leder
Telefon: 55349950 / 46987582
E-post: Gunn-Britt.Grovan@bergen.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Sykehjemslege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Nygårdsvikveien 25
5165 LAKSEVÅG
Søk på stillingen