Kort om arbeidsgiver
Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig 9 måneders vikariat for lege i spesialisering i ortopedi, mulighet for forlengelse. Oppstart i desember 2019 eller etter nærmere avtale.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.

Kirurgiske leger har 3 seksjoner: Generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander hos innlagte pasienter og for pasienter som ankommer akuttmottaket.

Når det gjelder vakt for kirurgiske LIS 2 og 3 så består denne av to vaktlag, ortopedi og generell kirurgi/gynekologi, med bakvakter innenfor alle tre seksjonene. Kirurgiske LIS 2 og 3 har hjemmevakt kveld og natt, og medisinske LIS 2 og 3 har aktiv vakt. Pr i dag har LIS ortopedi 5-delt vakt, men planen er at dette skal endres til 6-delt.  

Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og vi henviser pasienter videre dit utfra vurdering av problemstilling.

Avdelingen tilbyr behandling innen spesialitetene gynekologi, gastrokirurgi, ortopedi, og annen generell kirurgi. Avdelingen er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 3,5 år godkjent utdanningstid i ortopedi.

De vanligste operasjoner hos oss:
• Artroskopi - kne, ankel og skulder
• Protese - kne og hofte
• Hånd, albue og fot kirurgi - dupuytrens kontraktur, trigger finger, carpal tunnel syndrom, artrodese, epikondylitt, hallux valgus, hammertå, korsbånd plastikk
• Ryggkirurgi - prolaps (mikrokirurgi)
• Bruddbehandling
Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og vi henviser pasienter videre dit utfra vurdering av problemstilling.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Polikliniske konsultasjoner
 • Visitt og postarbeid
 • Delta på demonstrasjoner
 • Veiledning av LIS 1 og studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra ortopedi er et ønske, men ikke et krav
 • Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Samarbeider godt med personale og pasienter
 • Ansvarsbevisst
 • Ha respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • En fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Jeanette Pedersen
Tittel: Konstituert områdesjef
Telefon: 45010133
E-post: Jeanette.Pedersen@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana