Kort om arbeidsgiver
Fra 2020 vil Lovisenberg Diakonale Sykehus få overført funksjoner fra Oslo universitetssykehus og ta over ansvaret for medikamentell kreftbehandling for pasienter fra indre Oslo by. Vi vil åpne en helt ny seksjon i nyoppussede lokaler hvor våre pasienter vil få tilbud om en helhetlig og tverrfaglig behandling med vekt på livsmestring og lindring.

Dette er en unik mulighet til å være med på å etablere et nytt tilbud til kreftpasienter i våre bydeler, og vi søker nå 3 onkologer som vil være med å utforme et strømlinjet behandlingstilbud med god integrasjon av onkologi, palliasjon, hematologi og lungemedisin.

Det vil være tett samarbeid med sykehusets ulike kliniske avdelinger, samt radiologi, laboratoriefag og Lovisenberg lindring og livshjelp (tidligere Hospice Lovisenberg). Den onkologiske virksomhet vil skje i tett samarbeid med de ulike fagmiljøene ved Oslo universitetssykehus og kommunehelsetjenesten.

Kreftenheten ligger administrativt under Medisinsk klinikk. Klinikken har faglig bredde med seksjoner for lunge, hjerte, gastro, infeksjon, hematologi, slag/geriatri, medisinsk intensiv og overvåking samt observasjonspost. Vi har også poliklinikk for diabetes og endokrinologi. Onkologene vil inngå i vaktordning sammen med spesialister i palliativ medisin.

Vi søker deg som har solid faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må ha europeisk spesialistgodkjenning i onkologi, men hematolog med bred erfaring innen onkologi kan også søke. Du må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. Bred erfaring innen medikamentell kreftbehandling og palliasjon vektlegges.

Arbeidsmiljøet vårt er godt, stimulerende og utviklende. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Setter du pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende fagmiljø, ser vi deg gjerne som søker.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO