Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) tilhører Klinikk for psykisk helse- og rus. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet. ARA har 5 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner og LAR.
ARA har 1 avdelingsoverlege, 6 overleger samt 2 leger i spesialisering. 
ARA har samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt med private institusjoner innen rusfeltet . Vi arbeider etter prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Vi har ca. 140 årsverk.

ARA er godkjent som læringsarena i Rus og avhengighetsmedisin og psykiatri.

Ansettelsen er knyttet til Klinikk for psykisk helse og rus, Avdeling for rus og avhengighet.
Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre
avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken.
For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller
hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har
samarbeidsavtale med. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved
ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, undersøkelse og oppfølging av pasienter.  
 • Kartlegging og vurdering av ruslidelse, psykisk lidelse, utviklingsforstyrrelser, kognitiv funksjon og generelt funksjonsnivå.
 • Samarbeid med andre behandlere, leger og psykologer om behandling av pasienter.
 • Bidra i arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av vårt behandlingstilbud.
 • Bidra aktivt i seksjonens tverrfaglige behandlingsteam.
 • Gi faglig støtte/veiledning/undervisning til personell og pasienter.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med noe erfaring innen rus/psykiatri-feltet.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, endringsvillig og har arbeidskapasitet.
 • Beherske norsk - muntlig og skriftlig godt. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • 100% stilling med faglig utfordrende oppgaver.
 • Et godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse i TSB.
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster/avtaler.  
 • Gode velferdsordninger - bl.a. tilgang på ferieboliger i innland og utland.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90671990
Navn: Carsten Bjerke
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 906 31 070
Navn: Sharon Ann Lauritzen
Tittel: faglig rådgiver
Telefon: 920 91 856
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus og avhengighet (ARA), Vestre Viken
Hauges gate 89 A
3019 Drammen