Kort om arbeidsgiver
Ved Helsevakta er det ledig en fast 100 prosent stilling som lege. Stillingen er en kombinasjonstilling med arbeid på daglegevakt og fastlegekontor.

Helsevakta består av de tidligere enhetene Legevakta og Trygghetspatruljen og flyttet høsten 2018 inn i nye  lokaler i Mauritz Hansens gate på Øya. I den forbindelse ble det kommunale fastlegekontoret Øya legesenter etablert i de samme lokalene som legevakta disponerer.
Øya legesenter har i dag fire fast ansatte leger i kombinerte stillinger hvor de jobber 50 prosent  som fastlege og 50 prosent på daglegevakta i Trondheim kommune. Øya legesenter ivaretar en fellesliste tilsvarende omlag 2 000 pasienter. Det er ambisjoner om at Øya legesenter skal utvides med flere ansatte leger, samt andre kommunale funksjoner.

Stillingen er per tiden administrativt og faglig underlagt avdelingsoverlege for legetjenester ved Helsevakta.

Vennligst oppgi minimum tre referansepersoner i søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeid som fastlege
 • Arbeid som legevaktslege på stasjonær legevakt og ambulerende på legebilen
 • Arbeid i team med leger, sykepleiere, ambulansearbeidere og merkantil stab
 • Bidra med veiledning og undervisning av annet helsepersonell
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret og legevakta
 • Delta i utviklingsoppgaver for legetjenesten i kommunen
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Er spesialist i allmennmedisin eller godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gjennomført turnustjeneste
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
 • Foruten motivasjon til stillingene, vil personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team bli tillagt stor vekt
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter deg som er positiv, serviceinnstilt, inkluderende, lojal og fleksibel, samt som bidrar til et positivt arbeidsmiljø i organisasjonen
 • Du må kunne være effektiv i en travel hverdag med stor arbeidsmengde
 • Kunne ta et samfunnmedisinsk perspektiv og se helhet
 • Andre viktige personlige egenskaper er; omgjengelighet, selvstendighet, og evne til samarbeid innad og på tvers av fag og forvaltningsnivå
Vi tilbyr
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tilrettelegging til spesialiseringsløp som spesialist i allmennmedisin og/eller resertifisering
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: David Mcdonagh
Tittel: Knst. avdelingsleder for legetjenesten
Telefon: 91767771
Navn: Gustav Østerberg Øverli
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92826926
Arbeidssted
Mauritz Hansens gate 4
7030 TRONDHEIM