Kort om arbeidsgiver
Stillingsbeskrivelse
Søkere til politiutdanningen må oppfylle fastsatte medisinske krav. Dette dokumenteres med legeerklæring etter helsesjekk hos søkerens lege. Søker kan ikke ha funksjonsnedsettelse, aktivitetsbegrensning eller deltakelsesbegrensning som gjør at utdanningen ikke kan gjennomføres på en fullverdig måte. Hvorvidt helsekravene er oppfylt vurderes av leger oppnevnt av Politihøgskolens styre.

Politihøgskolen søker nå nye, engasjerte personer til rollen som opptaksleger!

Politihøgskolens oppnevnte leger har i oppgave å vurdere opplysninger fra søker gitt i legeerklæring (og evt. tilleggsdokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten) opp mot  Politihøgskolens fastsatte retningslinjer for vurdering av medisinske krav ved opptak til utdanningen.

Hovedperioden for vurderingsarbeidet er fra slutten av mars til slutten av april (med forbehold om endringer i periodens lengde), anslagsvis 2 - 3 timer pr. uke. I tillegg vil noe arbeid tilkomme i forbindelse med klagebehandling i månedsskiftet mai/juni.

Arbeidet gjennomføres i Politihøgskolens lokaler på Majorstuen i Oslo, og kan gjennomføres på kveldstid dersom det er ønskelig. Det oppnevnes to leger som seg imellom avtaler fordeling av oppdraget. Utover ovennevnte må noe tilgjengelighet påregnes knyttet til medisinske spørsmål fra opptaksansvarlig ved Seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen pr. telefon og e-post gjennom oppnevningsperioden.
 
Leger oppnevnes av Politihøgskolens styre for en periode på 2 eller 3 år av gangen, med mulighet for re-oppnevning for ny periode.

Kvalifikasjoner
  • Du har norsk autorisasjon som lege
  • Du har erfaring som lege i Norge, og behersker norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig
  • Det er ønskelig med spesialisering i psykiatri, eller erfaring med psykisk helsevern/utredning og behandling av ulike psykiske lidelser
  • Du har evne til å jobbe selvstendig, samt forholde deg til fastsatte frister
  • Du er opptatt av likebehandling
  • Du er fleksibel
  • Du har plettfri vandel
Har du lyst til å bidra i dette viktige arbeidet, og innehar nødvendige kvalifikasjoner håper vi at du søker.

Godtgjøring: På timebasis etter fastsatt sats.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Politihøgskolen
Seksjon for opptak og rekruttering
Kontaktpersoner
Navn: Linn Hege Lauvset
Tittel: Rådgiver
Telefon: 23199954
E-post: linlau@phs.no
Navn: Ann Lisbeth Framaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23199724
E-post: annfra@phs.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Majorstuen
Slemdalsveien 5
0369 OSLO