Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Poliklinikk i Kristiansand har følgende stilling ledig:

1 x 100 % fast stilling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.

2 x 100 % vikariat stilling for lege i spesialisering. Vikariatene har ett års varighet. Tiltredelse etter avtale.

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri.

Hele spesialiseringen vil bli gjennomført ved Sørlandet sykehus.  

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 31 årsverk. Enheten tilbyr
polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for
barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av
helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten.
Poliklinikken er delt inn i 3 team som har ansvar for hvert sitt
geografiske området i Vest-Agder. Enheten har en klar nettverksorientert profil
og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger
og andre aktuelle aktører.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Leger som har gjennomfør LIS1/ turnus vil bli prioritert 
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Lise Bjørnsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 938 13 633
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand