Kort om arbeidsgiver
To stillinger som lege/legevikar er ledig fra 24. februar til 31. august 2020, med mulighet for forlengelse.

Vi søker en lege med interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering. Studenter med midlertidig lisens som eventuelt venter på legeturnusstilling kan også søke.

Valnesfjord Helsesportssenterer er utdanningsinstitusjon for spesialisering i fysikalsk medisin er rehabilitering, og har gode faglige nettverk ved aktuelle fagmiljøer. Vi er akkreditert etter internasjonale standarder fra CARF for rehabilitering av barn, unge og voksne, samt innen arbeidsrettet rehabilitering.

Medisinsk service
Medisinsk service skal yte medisinsk behandling, helhetlig omsorg og god service i planlegging og gjennomføring av pasientopphold.
Avdelingen skal sikre god pasientdokumentasjon før, under og i eventuell oppfølging av behandlingsopphold.
Medisinsk service ivaretar døgnkontinuerlig medisinsk beredskap og brannberedskap.

Avdelingen består av 13,6 årsverk fordelt på 15 ansatte med helsesekretærer, faglærer ernæring, klinisk ernæringsfysiolog, leger og sykepleiere.

Vi ønsker en lege/legevikar som
 • arbeider målrettet og systematisk
 • har gode samarbeidsevner
 • vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • er motivert og har en positiv innstilling
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • et godt utgangspunkt for personlig og faglig utvikling
 • alminnelig arbeidstid på 40 timer pr. uke
 • lønn i henhold til avtale
 • muligheter for trening i arbeidstiden
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for leie av personalbolig
Tjenesten ved Valnesfjord Helsesportssenter har ingen vaktberedskap.

Nærmere informasjon
Les mer om Valnesfjord Helsesportssenter.
Se Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter.
Se videoklipp fra Valnesfjord Helsesportssenter.
Se Bodø-filmen.

Vennligst oppgi referanser fra tidligere relevante arbeidsforhold søknaden.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Valnesfjord helsesportssenter
Kontaktpersoner
Navn: Anne Grethe Lund
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 917 63 286
E-post: Anne.Grethe.Lund@vhss.no
Navn: Hilde Risvoll
Tittel: Overlege
Telefon: 75 60 25 33
E-post: Hilde.Risvoll@vhss.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Østerkløftveien 249
8215 VALNESFJORD