Kort om arbeidsgiver

Nevrosenteret er en del av Hode, Hals og Rehabiliteringsklinikken og består av Nevrologisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling og Nevrofysiologisk seksjon. Nevrologisk avdeling har både akutt slagpost, generell nevrologisk sengepost og en stor poliklinisk virksomhet. 

Vi har et godt fagmiljø med høy forskningsaktivitet og spennende utvikling av tjenester fram mot nytt sykehus, SUS 2023.

Vi har ledig 1 års vikariat for lege i spesialisering i nevrologi, LIS 3.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Oppstart - 1. februar - oppstartsdato kan diskuteres.  

Arbeidsoppgaver

 •  Arbeid på generell nevrologisk sengepost, akutt slagpost, nevrologisk poliklinikk og tilsyn ved andre avdelinger. 
 • Deltagelse i vaktsjiktet med tilstedevakt, for tiden 12-delt vakt.  

Kvalifikasjoner

 •  Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført turnus eller tilsvarende.
 • Gjerne klinisk erfaring med nevrologi.
 • Forskningsinteresse er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig 
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team  

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Gode pensjons- og forskningsordninger.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Elin Bjelland Forsaa
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 924 24 613
Arbeidssted
Nevrosenteret, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger