Kort om arbeidsgiver
2-3 Embeter som medisinsk kyndig rettsmedlem
Trygderetten har ca. 70 årsverk. Virksomheten er delt inn i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Fagavdelingene har 12 til 15 medarbeidere, fordelt på juridisk-, medisinsk- og attføringskyndige rettsmedlemmer, rettsfullmektiger og kontorfunksjonærer.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Trygderetten er en IA-virksomhet med et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Medisinsk kyndig rettsmedlem er dommer ved rettens behandling av ankesaker. Søker må ha autorisasjon som lege i Norge. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, arbeidskapasitet, personlig egnethet og samarbeidsevner. Det blir lagt stor vekt på at søker har en medisinsk spesialitet og solid klinisk erfaring. Erfaring fra trygdefaglig arbeid eller annen relevant arbeid/forskning samt fra tverrfaglig samarbeid vil også bli vektlagt. Det er krav om norsk statsborgerskap.
Lønn for medisinsk kyndig rettsmedlem er per i dag kr 1007000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer ved utnevning av Kongen i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi ber deg vedlegge vitnemål og aktuelle attester i det elektroniske søknadsskjema.

Det vil bli innhentet uttømmende politiattest for kandidater som innstilles til stillingen.

Søknadsfrist: 28. november 2019

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Arild Riege tlf. 23 15 96 17 eller medisinsk kyndig rettsmedlem Rajinder Midha tlf. 23 15 95 72.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Trygderetten
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandakerveien 130
0484 OSLO