Har du noen planer for sommeren 2020? Medisinsk divisjon søker medisinstudenter med lisens som ønsker å arbeide i et engasjerende arbeidsmiljø sommeren 2020. Det er også mulig for leger med autorisasjon uten bestått LIS1, å søke.

Vi søker deg som har god faglig innsikt og forståelse, og som har interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet.

Du må kunne jobbe minimum 7 uker sammenhengende i perioden fra og med uke 25 til og med uke 34. Det vil ikke bli anledning til å avvikle ferie i den avtalte perioden.

Medisinsk divisjon består av følgende kliniske avdelinger med behov for vikarer:

Avdeling for infeksjonssykdommer
Avdeling for blodsykdommer
Avdeling for hjertesykdommer
Avdeling for nyresykdommer
Avdeling for endokrinologi
Avdeling for lungesykdommer
Avdeling for fordøyelsessykdommer
Avdeling for geriatri

Dokumentasjon på studienivå eller fullført og bestått studie må vedlegges søknaden for å komme i betraktning til stillingene. Medisinstudenter som etter ansettelse fullfører og består studiet, vil gis stilling som lege uten turnus og lønnes i tråd med det.

All klinisk tjeneste og kurs må dokumenteres med attester/referanser.

Det må søkes elektronisk.

Velkommen med din søknad!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består hovedsakelig av postarbeid under supervisjon. Opplæring vil bli gitt. Det vil ikke være vakter i akuttmottaket tilknyttet sommervikariatet.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon eller medisinerstudent med lisens
 • God faglig innsikt og forståelse
 • Erfaring fra klinisk arbeid i sykehus vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk
 • Engasjert, strukturert og fleksibel
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Veiledning og supervisjon
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Mulighet for bolig
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift
 • Dynamisk miljø med faglig fokus

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Medisinsk divisjon sekretariat
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90411860
E-post: md_stab@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog