Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
I Sola kommune er det ledig fast stilling som kommuneoverlege i 50 % stilling (18,75/37,5 t/u).  Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal ivareta ansvar og oppgaver i hht gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap. Ansvaret for smittevern blir p.t.
ivaretatt av kommuneoverlegen i Klepp frem til mai 2022. Etter dette ønsker Sola kommune å ivareta smittevernet selv, og kommuneoverlegestillingen planlegges da økt til 70 % stilling.
Kommuneoverlegen rapporterer til kommunalsjef for levekår og arbeidsområdet er kommunedekkende.
 
Arbeidssted
Sola kommune. Kommuneoverlegen er en del av stab ved rådhuset. Stillingen er kommunedekkende.
 
Arbeidsoppgaver
Sentrale ansvarsområder er:
  • medisinskfaglig rådgiving til alle kommunens virksomheter
  • oppfølging og administrering av fastlegetjenesten
  • folkehelse
  • miljørettet helsevern
  • beredskapsarbeid
  • bidra til kvalitet og utvikling av helse og omsorgstjenestene.
  • smittevern (fra 2022)
Kvalifikasjoner
Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
Relevant erfaring
Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin eller starter med dette snarlig etter ansettelse
 
I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.
 
Personlige egenskaper
Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
Gode kommunikasjonsevner
Analytisk og evne til å tenke helhetlig
Handlekraftig
Gode samarbeidsegenskaper
Fleksibel og løsningsorientert
Utviklingsorientert og innovativ
Personlig egnethet
 
Vi tilbyr
Sola kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 
Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover,
reglement og tariffavtaler.
 
Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk
 
Søknad sendes
Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".
 
Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på
fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.
 
Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sola kommune
Levekår
Kontaktpersoner
Navn: Oddny Hovtun Bjorland
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 97143453
E-post: oddny.hovtun.bjorland@sola.kommune.no
Navn: May Sissel Vadla
Tittel: Lege
Telefon: 98492399
E-post: may.sissel.vadla@sola.kommune.no
Arbeidssted
Rådhusv.
4050 SOLA