Kort om arbeidsgiver
Askøy kommune ved legetjenesten har ledig vikariat som 50 % fastlege og 50 % sykehjemslege.
Fastlegehjemmelen er lokalisert på Fenring legesenter og har 650 pasienter. Fenring legesenter er et kommunalt driftet legekontor hvor legene har næringsdrift. Legesenteret har 8 leger og 1 turnuslege. Alt hjelpepersonell er sykepleiere, da disse også betjener legevakten.
Fenring legesenter er et moderne godt utstyrt legesenter. Det benyttes Infodoc Plenario som journalsystem.

Hjemmelen følger avtaleverket for fastlegeordningen.

Askøy kommune har 3 sykehjem, hvor det største ligger i samme bygg som Fenring legesenter og legevakten. Plassene er fordelt på korttid, rehabilitering, avlastning, palliative senger, ØHD, langtids demens og somatisk. Det er to leger i 100 % stilling og to leger i 50 % stilling, samt tre leger i 20 % stilling. Det er godt samarbeid i legegruppen og mange felles møtepunkter både på legekontoret og på sykehjemmet.

Arbeidsoppgaver
 • 2 dager i uken som fastlege i allmennpraksis, samt 1 administrativ dag annenhver uke (definert som 50 % allmennpraksis)
 • Til fastlegehjemmelen er det tillagt deltakelse i kommunal legevakt i samme lokaler som legekontoret
 • Annenhver uke 2 og 3 dager som lege på sykehjem
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste / LIS1
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø  
Generelle opplysninger:
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
 Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Fenring legesenter / Askøy legevakt
Kontaktperson
Navn: Amy Bruvik Næss
Tittel: Leder legetjenester
Telefon: (+47) 56 15 83 33
Arbeidssted
Kleppevegen 17
5300 KLEPPESTØ