Kort om arbeidsgiver

 

Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraxanestesi og -intensivmedisin, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) , Medisinsk SimulatorSenter, Fou- avdelingen.

ASSL består av en poliklinikk, et smerteteam for inneliggende pasienter samt Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser.
Den aktuelle stillingen er knyttet til poliklinikken, som har et tilbud til pasienter med alvorlig langvarig smerte og til pasienter med alvorlig, langvarig utmattelse inklusive CFS/ME.
Hovedarbeidsoppgavene vil være tverrfaglig utredning og evt. behandling av pasienter i samarbeid med psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere.

Den som ansettes skal bidra med
nasjonal fagutvikling for Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte
symptomlidelse, samt å bidra med fagutvikling og undervisning innen satsingsområdet.
Vi søker søkes etter en erfaren spesialist i allmennmedisin som kan bidra til at pasientene får et godt og helhetlig pasientforløp.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i tverrfaglig pasientbehandling ved avdelingens poliklinikk
 • Delta i avdelingens undervisningsvirksomhet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i allmennmedisin
 • Interesse for arbeid med pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet
 • Erfaring med undervisning og rådgivning vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordninger

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Petter Borchgrevink
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 911 98 840
E-post: petter.borchgrevink@ntnu.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Olav Kyrres gt 10
7030 Trondheim