Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kirurgi HMR, kirurgiske legar Ålesund har ledig ei fast stilling for spesialist i bryst- og endokrinkirurgi i HMR.

Kirurgiske legar Ålesund er delt inn i gastroenterologi, urologi, karkirurgi, samt bryst- og endokrinkirurgi.
Overlegen må følge seksjonen si til ei kvar tid gjeldande vaktordning.

Arbeidsoppgåver

 • Ålesund sjukehus har hovudansvar for bryst- og endokrinkirurgi i Helse Møre og Romsdal
 • Samarbeid med plastikkirurg ved Molde sjukehus
 • Ein må pårekne teneste ved Molde sjukehus/nye SNR inntil 2 dagar pr. mnd.
 • Det vert lagt til rette for deltaking i forsking og fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Spesialistkompetanse i bryst- og endokrinkirurgi
 • Norsk autorisasjon
 • Meistre skandinavisk språk muntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vilje og evne til teamarbeid og utdanning av LIS-legar

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø, med engasjerte og erfarne kollegaer
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Helse Møre og Romsdal har prøvetid på 6 mnd ved fast tilsetting
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fin natur 

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Valborg Anita Bakke
Tittel: Overlege (seksjonsleiar lege)
Telefon: (+47) 70 106347
E-post: valborg.anita.bakke@helse-mr.no
Navn: Sverrir Olafsson
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 70 105578
E-post: sverrir.olafsson@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
KIRURGISKE LEGAR ÅLESUND, Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund