Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kirurgi HMR, kirurgiske legar Ålesund har ledig to faste stillingar for spesialist i urologi i HMR.

Kirurgiske legar Ålesund er delt inn i gastroenterologi, urologi, karkirurgi, samt bryst- og endokrinkirurgi.

Arbeidsoppgåver

 • For tida ikkje eiga vaktordning innan urologi, men dette vert aktuelt i framtida. Den som vert tilsett deltek i slik vaktordning
 • Den som vert tilsett på pårekne teneste ved andre sjukehus i Helse Møre og Romsdal inntil 5 dagar pr mnd. 
 • Det vert lagt til rette for deltaking i forsking og fagutvikling

Kvalifikasjonar

 • Spesialistkompetanse innan urologi
 • Norsk autorisasjon
 • Meistre skandinavisk språk muntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vilje og evne til teamarbeid og utdanning av LIS-legar

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø, med engasjerte og erfarne kollegaer
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Helse Møre og Romsdal har prøvetid på 6 mnd ved fast tilsetting
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fin natur 

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Valborg Anita Bakke
Tittel: Overlege (seksjonsleiar lege)
Telefon: (+47) 70 106347
E-post: valborg.anita.bakke@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
KIRURGISKE LEGAR ÅLESUND, Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund