Kort om arbeidsgiver

Ledig overlegestilling ved kirurgisk klinikk, seksjon for øvre gastro kirurgi.

 Da en av våre dyktige gastrokirurger går av med pensjon, så har vi ledig 100 % overlegestilling på seksjon for øvre gastro kirurgi. Stillingen er ledig fra 01.01.20.

Kirurgisk klinikk består av seks avdelinger som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: gastroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi, barnekirurgi, plastikkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi og den hardt skadde pasienten.

Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er også enheter tilknyttet Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk har arbeidssted både i Trondheim og Orkdal.

Vennligst oppgi to referansepersoner i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Kirurgisk klinikk har ca 10500 innleggelser pr. år, utfører ca 9200 operasjoner, derav ca 3500 gastroenterologiske operasjoner 
 • Den som tilsettes må inngå i seksjonens gjeldende bakvaktsordning, pt en 7-delt vaktordning for overlegene på seksjonen
 • Klinisk arbeid i tilknytning til sengepost, poliklinikk, vaktarbeid i tillegg til operative oppgaver på operasjonsstuene
 • Veiledning av LiS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gastroenterologisk kirurgi med bred erfaring innen laparoskopisk kirurgi, inkludert avansert brokk- og fedmekirurgi
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå, tilsvarende C1 på Bergenstesten
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne, evne og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Det legges vekt på interesse og engasjement for forskning
 • Bred erfaring fra klinisk sykehusdrift.

Personlige egenskaper

 • Interesse for undervisning og veiledning
 • Må bidra til et godt arbeidsmiljø og lagfølelse innad på seksjonen

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, gjennom medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling som kirurg
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Per Einar Uggen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 72 82 86 47
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim