Kort om arbeidsgiver
Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.
Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Innføringen skal være avsluttet innen ca. to år.

Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen og har et meget stort og variert diagnostisk materiale. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for hele spesialistutdanningen.
Det er ledig stillinger både for fast tilsetting og et vikariat. Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og ut inneværende år, men med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene følger av utdanningsprogram for spesialistutdanning i patologi og den som ansettes må delta i avdelingens løpende rutineoppgaver som makrobeskjæring av preparater, histologiske undersøkelser inklusive frysesnitt samt obduksjoner. 
 • Det forventes aktiv deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram. 

Kvalifikasjoner

 • Må dokumentere gjennomført LIS1 - utdanning 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Målbevisst
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Personlig veileder
 • Godkjent individuelt utdanningsprogram.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Brekke
Tittel: Overlege patologi
Telefon: (+47) 72573317
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling forpatologi
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim