Kort om arbeidsgiver
Avdeling for geriatri er en av 7 avdelinger i Medisinsk klinikk og har en sengepost med 15 senger og
poliklinikk. Sengeposten driver stort sett akuttgeriatri. Pasientene
preges av sammensatte sykdomsbilder og det er stor faglig bredde og mange spennende
medisinske problemstillinger. Avdelingen gir et helhetlig og tverrfaglig
utrednings- og behandlingstilbud og vektlegger utreiseplanlegging og
samhandling med primærhelsetjenesten. Vi jobber også med ortogeriatri, spesielt
rettet mot hoftebruddspasienter, og har en overlege i geriatri på Ortopedisk
avdeling der også utdanningskandidater vil få opplæring.
Ved poliklinikken utreder vi pasienter med kognitiv svikt, fallfare eller
sammensatte medisinske problemstillinger. Vi samarbeider med andre avdelinger
som utreder kognitiv svikt.
Avdeling for geriatri har også fokus på undervisning, fagutvikling og forskning
og jobber i tett samarbeid med en forskningsgruppe for geriatri, slag og
bevegelse (GeMS) ved NTNU. 
Lege i spesialisering Lis-3 geriatri 100 % utdanningsstilling ledig.

Arbeidsoppgaver

- Tverrfaglig utredning og behandling i sengeposter og på poliklinikk

- Primærvakt

- Bidra til utvikling av et godt fagmiljø i og utenfor egen avdeling

- Deltagelse i ordinært vaktsystem for Medisinsk klinikk vaktordning 

Kvalifikasjoner

- Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

- Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen

- Vennligst oppgi 2 referansepersoner 

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner og relasjonsorientert

- Gode kommunikative ferdigheter 

- Pliktoppfyllende, tilpasningsdyktig og fleksibel

- Pasientens behov i fokus, innse at god service er en del av god behandling

- Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

- Ha gjennomføringsevne og er nytenkende 

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger

- Interessant og utfordrende klinisk arbeid med god supervisjon

- Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

- Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Saltvedt
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72825163
E-post: Ingvild.Saltvedt@stolav.no
Navn: Tom Christian Martinsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91858455
E-post: Tom.Christian.Martinsen@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim