Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye fastlege?
Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost med ØHD og lindringssenger, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.
Alta har 5 legesentre med til sammen 26 fastleger, samt 4 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer) WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.

Legetjenesten er i en omstillingsfase i forhold til rekruttering og stabilisering av fastleger, og planlegger mulige oppstartsvilkår for nytilsatte leger.  En mulighet kan være fastlønn de første årene under spesialisering. Oppgi gjerne i søknaden hvilke oppstartvilkår som vil være viktig for deg som ny fastlege i Alta kommune.   


2 ledige fastlegehjemler ledig fra 01.01.20 
 • Vakant liste med 800 pasienter
 • Vakant liste med 840 pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende
 • Tilsetning etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310.
 • Til alle fastlegestillinger knyttes det offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke.
 • Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.  Kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distriktet generelt vil bli vektlagt.
Den nytilsatte må påregne utgifter for «goodwill».
Informasjon om næringsdrivende fastlegeordning finner du her:
https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/fastlege/


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med ønske om å gjennomføre spesialisering
 • Gjennomført turnus/oppnådd læringsmål i del 1
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.
 • Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Ønskede kvalifikasjoner: 
 • Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket  
 • Påbegynt spesialistutdanning i allmennmedisin, eller søkere med interesse for spesialisering innen allmennmedisin.
 • Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen   
Vi tilbyr
Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
Daglegevakt (en fastlege og en turnuskandidat) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • To ukers ekstra fri for kompetanseheving etc. med lønn
 • Permisjonsrettigheter med lønn hvert 3.år
 • Hjemmekontorløsning
Fastlegene ved Sentrum legepraksis har driftsavtale med Alta Kommune hvor de leier kontor, utstyr og hjelpepersonell. Månedlige kostnader er i 2019 på 47570,- per måned, basistilskuddet utgjør ca 33-34 000,- per måned. Legen som tilsettes inngår driftsavtale med kommunen. 
Inntektene til fastlegen kommer i hovedsak fra 3 kilder; pasientens egenandel, trygderefusjon og basistilskudd. I tillegg kommer blant annet honorar fra attestarbeid, legeerklæringer og lønn for kommunal bistilling.  

Lis 1 som er ferdig med distrikts tjeneste i februar 2020 oppfordres til å søke. 
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Kontaktpersoner
 • Avdelingsleder Ragna Eikanger, tlf. 970 72 460
 • Kommuneoverlege Frode Øvrejord, tlf. 901 02 059
 • Virksomhetsleder Gøril Karlsen, tlf. 917 50 865

Søknad sendes elektronisk her
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Sentrum legepraksis
Kontaktpersoner
Navn: Ragna Eikanger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 970 72 460
Navn: Frode Øvrejord
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 02 059
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 917 50 865
Arbeidssted
Sentrum legepraksis
Markveien 51
9510 ALTA