Kort om arbeidsgiver

På seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet, er det ledig fast stilling som overlege i 100%, med tiltredelse 01.03.20. Ansvarsområdet for seksjonen er barn og unge med medfødt eller ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Seksjonens virksomhet er bygget opp rundt tverrfaglige funksjonsteam og oppfølgingsprogram som skal supplere tilbudet som blir gitt i spesialisthelsetjenesten for øvrig. Seksjonen har tverrfaglig forskningsvirksomhet, og legger vekt på vitenskapelig kompetanse.

I tilfelle intern ansettelse, blir det ledig stilling som vikar for overlege. Søker bes opplyse om hun/han søker på begge stillinger.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaver vil være funksjonsutredning og behandling av barn med bevegelsesforstyrrelser, spise- og ernæringsvansker og kommunikasjonsvansker.
 • Innenfor bevegelsesforstyrrelser er cerebral parese en stor pasientgruppe. Aktuelle behandlinger er botulinumtoksininjeksjoner og intratekal baklofen. Vurdering for ortopediske operasjoner, intratekal baklofen og selektiv dorsal rhizotomi gjøres i samarbeid med ortopeder og nevrokirurger. Seksjonen har eget laboratorium for databasert bevegelsesanalyse.
 • Spise og ernæringsteamet vurderer bl.a. barn med videofluoroskopi i samarbeid med røntgenavdelingen.
 • Kommunikasjonsteamet har særlig fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos barn med store bevegelsesforstyrrelser.
 • Seksjonen har oppfølgingsprogrammer for bl.a. ervervet hjerneskade.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Den som ansettes må være spesialist eller nesten ferdig spesialist i barnesykdommer.
 • Det ønskes erfaring, kunnskap og interesse innen barnenevrologi og habilitering.
 • Akademiske kvalifikasjoner og/ eller interesse vil bli tillagt vekt. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Initiativrik

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn iht overenskomst
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv.)

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Ramstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23070173/90101623
E-post: kjeram@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: 4148617408
Arbeidssted
BAR Barnehabilitering RH
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo