Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet
Gjøvik kommune har ca 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo og 9 mil fra Gardermoen. Det er et godt 
offentlige transporttilbud i byen og til/fra byen. Gjøvik er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har 
sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier 
og skiløyper i skogsterreng.

Lillekollen legesenter har ledig fastlegehjemmel fra 01.01.2020.

Lillekollen legesenter er en gruppepraksis med fem allmennleger, en ALIS stilling og en LIS 1 lege. 
Legesenteret er veldrevet med et hyggelig kollegium, samt flinke og erfarne legesekretærer. Legesenteret flyttet i 2013 
til nye, velutstyrte og godt tilrettelagte lokaler for 7 leger. Det er rikelig med behandlingsrom, et moderne og velutstyrt 
laboratorium, og et nytt ultralydapparat i eget behandlingsrom. 
Lillekollen legesenter ligger i Hunndalen, nær Gjøvik Sentrum og NTNU.

Den ledige hjemmelen har en liste på 800 pasienter. 
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. 
Kommunen tilbyr rekruttering/etableringstilskudd til ny lege i oppstart, og vil tilrettelegge for spesialiseringsforløpet til 
søker som er i behov for dette etter nye spesialiseringsreglene.
 
Vi ønsker en samarbeidsvillig ny kollega velkommen til spennende arbeid i vårt fellesskap.
 
Arbeidsoppgaver
Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk. 
Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler. 
8 % kommunal bistilling tilknyttet helsestasjon (6 timer hver 14.dag) kan være aktuelt.
Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner
Det søkes etter allmennlege eller lege i spesialsiering (LIS3).
Godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
Har evne og interesse for samhandling og tverrfaglig samarbeid.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby
Gode kollegiale forhold med erfarne legekolleger og helsesekretærer i et velutstyrt legekontor med etablerte rutiner og 
stabilt helsepersonell. 
Tilrettelegging for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin og veiledning iht. krav i spesialiseringsforløpet hvis aktuelt.
Kommunen tilbyr rekrutteringstilskudd. 

Kontaktpersoner
Nærmere informasjon om stillingen ved Dag Lunder, fastlege, tlf. 982 89 268 eller Lene Berntzen, tjenesteleder Helse, tlf. 994 77 850.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig 
søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, 
religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknadsfrist    20.11.2019    Utlyst dato    06.11.2019    Vårref    3851
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dag Roar Lunder
Tittel: Fastlege
Telefon: 982 89 268
Navn: Lene Flattum Berntzen
Tittel: Tjenesteleder Helse
Telefon: 994 77 850
Arbeidssted
Lillekollen legesenter
Lillekollvegen 12
2827 HUNNDALEN
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image