Avdelingen har 6 leger i spesialisering og 6 overleger med tilhørende vaktordninger. Vi har ca 900 fødsler i året med oppfølging av normale og risikosvangerskap. Avdelingen utreder og behandler de fleste gynekologiske problemstillinger inkludert cytostatika og palliativ behandling av kreftpasienter. Vi opererer både i Elverum og Hamar. 1 dag i uken har vi robotkirurgi for gynekologiske problemstillinger.

Gynekologisk avdeling har følgende stilling ledig:
Lege i spesialisering 100 % vikariat. Ledig f.o.m. 06.01.2020 t.o.m. 05.01.2021.


Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.

Arbeidsoppgaver

 • Søker vil delta i avdelingens daglig drift på føden, gynekologisk avdeling, poliklinikk, operasjon og vaktarbeid. Gå inn i for tiden 6 delt vakt, delta i undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Klinisk erfaring innen fødselshjelp og kvinnesykdommer er en fordel
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Birthe Lømo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91194815
Arbeidssted
Gynekologisk avdeling, Elverum
Kirkevegen 31
2409 Elverum