Kort om arbeidsgiver

Ledig ett vikariat i 100 % for overlege 

Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for thoraxanestesi, Avdeling for Smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og FoU. Avdeling for thoraxanestesi har ansvar for anestesi ved hjerte- og lungekirurgi, samt ved operasjoner på thoracalaorta og andre operasjoner i thorax. I tillegg yter avdelingen anestesiservice ved kardiologiske og lungemedisinske prosedyrer.

Avdelingen har 10 overlegestillinger. Noe rotasjon ved andre avdelinger må påregnes.
Personalpolitiske hensyn vil tillegges vekt under vurdering av søkere.
Stillingsinnehaver vil bli ansatt i Klinikk for anestesi og intensivmedisin, og med formell arbeidstilknytning ved Avdeling for thoraxanestesi. Vikariatet har varighet ut 2020.

 

Arbeidsoppgaver

  • Overlegene går primærvakt til kl. 22.00 på hverdager, og på dagtid i helg. Øvrig tid har overlegene bakvakt

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i anestesiologi med interesse for sirkulasjonsfysiologi og ultralyd
  • Forskningsinteresse og eventuell forskningserfaring vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Fleksibilitet og endringsvilje
  • Selvstendig initiativ og gjennomføringsevne
  • Høy personlig motivasjon 

Vi tilbyr

  • Et spennende, utviklende og utfordrende arbeidsmiljø
  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sakari Aro
Tittel: Overlege anestesiologi
Telefon: +47 72 57 57 45
E-post: sakari.aro@stolav.no
Navn: Øystein Karlsen
Tittel: Konstituert avdelingssjef
Telefon: +47 72 57 57 43
E-post: oystein.karlsen@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, Avdeling for thoraxanestesi,St. Olavs hospital HF
Harald Hardrådes gate 3
7030 Trondheim