Kort om arbeidsgiver
Ved medisinsk avdeling er det ledig 3 faste 100 % stillinger i onkologi.

Diakonhjemmet sykehus er et lokalsykehus for ca 135 000 innbyggere i tre vestlige bydeler.

Sykehuset avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akutt pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Fra 1. mars 2020 vil Diakonhjemmet sykehus få overført ansvaret for medikamentell kreftbehandling tilhørende sine tre vestlige bydeler. Dette er behandling som frem til nå har vært gitt på Oslo universitetssykehus.  Sykehuset får også et økt ansvar innenfor palliasjon.

Medisinsk avdeling er en ikke seksjonert avdeling med 80 senger fordelt på 3 sengeposter. Intensivavdelingen deles med øvrige avdelinger på sykehuset. Avdelingen dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og endokrinologi.  Avdelingen har per i dag to hematologer og en overlege innen palliativ medisin som også er spesialist i onkologi. Avdelingen er godkjent som utdanningsavdeling innen øvrige medisinsk spesialiteter.

Vi vil åpne vårt Senter for kreftbehandling i nyoppussede lokaler. Det vil legges vekt på helhetlige og strømlinjeformede pasientforløp med tett samarbeid mellom poliklinikk, kreftsenteret, palliativ enhet, sengepostene og øvrige samarbeidende avdelinger som røntgen og laboratoriet.

Kreftsenteret er tenkt administrativt plassert i medisinsk avdeling. Det onkologiske tilbudet vil på sikt trappes opp, og det vil da bli lyst ut ytterligere stillinger innen onkologi og palliativ medisin.  For en av stillingene er det ønskelig med oppstart 1. februar, de to øvrige 1. mars.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter spesialister i onkologi med interesse for lokalsykehus onkologi.  Søker må beherske et av de skandinaviske språk.  Du må ha solid faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Erfaring innen medikamentell onkologi og palliasjon vektlegges. Du må ha en interesse for å være med å utforme det fremtidige krefttilbudet ved Diakonhjemmet sykehus. 

Personlige egenskaper
Vi legger vekt på faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør, gode samarbeidsrutiner, fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere. Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team. 

Vi tilbyr
Konkurransedyktige lønnsbetingelser. Muligheten til å være med å bygge opp det nye Senteret for kreftbehandling. 

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Medisinsk avdeling
Kontaktperson
Navn: Thomas Svendsen
Tittel: Leder for legetjenesten ved Medisinsk avd.
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO