Kort om arbeidsgiver
Ved Helgelandssykehuset Mosjøen psykiatrisk senter, voksenpsykiatrisk poliklinikk har vi ledig fast stilling som psykiater / overlege med oppstart sommer/høst - 2019.

Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. Mosjøen ligger sentralt på Helgeland. I tillegg er Mosjøen en kulturby, mye skjer innen musikk og sport både for barn og voksne.

Psykiatrisk senter har følgende avdelinger: Voksenpsykiatrisk poliklinikk m/ rusteam og ambulant akutteam. BUP. Døgnavdeling for voksne og barn / unge. Nervropsykologisk avdeling. Familieavdeling og Habiliteringsavdeling for barn og voksne.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk yter differensiert spesialisthelsetjeneste og behandling av personer over 18 år. Vår målgruppe er personer med psykiatriske lidelser som f. eks. alvorlig angst, depresjoner, alvorlige kriser, traumer, tvangslidelser, personlighetsproblematikk, rus avhengige / LAR pasienten og psykoser. Behandlingen består av individuell- og gruppeterapi. VOP har følgende stillinger 2 - psykiatere/ overleger, 3 - LIS (lege i spesialisering), psykologspesialister, psykologer og klinisk utdannete- psykiatriske sykepleiere, -vernepleier og -sosionomer/ barnevernspedagog. Vårt opptaksområde tilsvarer ca 17 000 innbyggere, de fleste pasienter kommer fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet voksenpsykiatrisk poliklinikk, ved behov kan medisinskfaglige oppgaver ved døgnavdeling for voksne bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Psykiatrisk utredning og behandling. Veiledning, undervisning og teamarbeid i poliklinikken.
 • Veiledning av LIS og medisinstudenter.
 • Ambulant behandling/ akutt og krisetjeneste på DPS nivå.
 • Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.
 • Bistå døgnavdeling (åpen avdeling) for voksne ved behov.
 • Bistå kommunene med rådgivning og veiledning.
 • Pr. i dag ingen vaktordning, men det arbeides for å iverksette.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist psykiatri.
 • Gode kunnskaper i norsk.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og flerfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig. Være opptatt av faget psykiatri og delta aktivt i klinikken.
 • Gode samarbeidsevner overfor pasienter/ pårørende og andre fagpersoner i klinikken.

Vi tilbyr

 • Vi kan være behjelpelig iht. å skaffe bolig/ leilighet.
 • Et godt og stabilt fagmiljø og trivelige kollegaer.

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
 • Dansk
 • Svensk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Børge Nordås
Tittel: Områdesjef
Telefon: 75112400 / 48128494
Navn: Guri Hoff Hansen
Tittel: Psykiater/ overlege
Telefon: 75112479 / 94780497
Navn: Tor Petter Forbergskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 75112476 / 40239009
Arbeidssted
VOP Msj, Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8657 Mosjøen