Kort om arbeidsgiver
Noe kursreiser, hospitering og møtevirksomhet ved nærliggende sykehus kan påregnes. 
Aktiv tilstedeværelse på vakt 24/7. 
10 delt

Ønsker oppstart så raskt som mulig


Arbeidsoppgaver
  • Vakt før ø-hjelp innleggelser og heldøgnspasienter på sengepost.
  • Visitt, inneliggende pasienter
  • Poliklinikk

Kvalifikasjoner
  • Gjennomført LIS1
  • Ønskelig med erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten
  • Ønskelig med kjennskap til utstyr som brukes i akutt medisin.
  • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper
  • Flere arbeidsoppgaver løses i team. Du må trives med å samarbeide med ulike fagfolk, flere ulike miljø.

Vi tilbyr
  • Godt arbeidsmiljø. Det er tett samarbeid mellom overleger og LIS. Flere felles møter i løpet av arbeidsdagen. LIS 2 har flere kontaktflater med ulike avdelinger, og har et bredt og variert arbeidsmiljø.

Vi ønsker oppstart så raskt som mulig, og helst innen 1 mars 2020. Vi kan også tilby kortere vikariat frem til 1 mars 2020, med mulighet til forlengelse.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristina Helander
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97760166
Arbeidssted
Omr. Medisin Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgt 36
8613 Mo i Rana