Kort om arbeidsgiver
Senter for psykisk helse og rus, Mo i Rana, søker overlege i 100 % fast stilling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Rusenheten, Mo i Rana, består av døgnavdeling (8 sengeplasser) og poliklinikk. Poliklinikken har 4 behandlerstillinger, herunder to fagkonsulenter i LAR.
Avdelingen har 29 ansatte fordelt på 22, 96 årsverk.
Avdelingen har overlege , psykologspesialist, psykolog og en godt tverrfaglig sammensatt personalgruppe med god kompetanse innen fagfeltet.
Rusenheten tilbyr systematisk kartlegging, utredning, diagnostisering og korttidsbehandling i kombinasjon med poliklinisk oppfølging og planlagte reinnleggelser. Avdelingen ivaretar også avrusning og avgiftning.
Avdelingen har også ansvaret for LAR - tilbudet på Helgeland.

Senteret jobber for tiden aktivt med å videreutvikle tilbudet innen TSB og psykisk helse på Helgeland. Som et ledd i dette er en vaktordning, innen psykisk helse og TSB, under etablering.

Søknad sendes elektronisk

Nysgjerrig på oss i Helgelandssykehuset ?

Arbeidsoppgaver

 • Inntaksarbeid
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Daglig oppfølging av pasienter i nært samarbeid med flerfaglig behandlingsteam
 • Medikamentell behandling/terapi
 • Samtalebehandling
 • Samarbeid med pasientenes nettverk/hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Intern undervisning/veiledning

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Godkjent spesialist innen en av følgende spesialiteter. Rus og avhengighetsmedisin, psykiatri, allmennmedisin
 • Søkere som er i et spesialiseringsforløp oppfordres også til å søke.
 • Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring og interesse for fagfeltet
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsegenskaper
 • Evne og vilje til det å være fleksibel og å inngå i tverrfaglig samarbeid
 • Evne å jobbe selvstendig og målrettet i forhold til anerkjente behandlingsmetoder individuelt, i grupper og ambulant.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil sammen med referanser bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende utviklingsarbeid i et godt tverrfaglig miljø.
 • Et godt og ordnet arbeidsmiljø
 • Veiledning, internundervisning og individuell opplæring vil bli gitt.
 • Gode muligheter for kursing og videreutdanning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og lokale avtaler.
 • Gode pensjonsordninger
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Utdanningsretning

 • Psykiatri
 • Rusmedisin
 • Allmennmedisin

Utdanningsnivå

 • Lege
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Forslund
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 45805062
Navn: Per L. Pedersen
Tittel: Overlege
Telefon: 90760240
Arbeidssted
Rusenhet MiR, Helgelandssykehuset HF
selforsgata
8607 Mo i Rana