Kort om arbeidsgiver
Det planlegges to nye fastlegelister i Molde kommune lokalisert ved Legekontoret Fem Faste AS og Legekontoret Molde Brygge. Listen ved Legekontoret Fem Faste AS vil få overført 550 pasienter fra andre fastlegelister tilknyttet legekontoret. Listen ved Legekontoret Molde Brygge er en null-liste. Oppstart etter avtale.

Begge legekontorene er veldrevne, etablerte private legekontor sentralt lokalisert i Molde kommune. Legekontoret Fem Faste AS består av 6 leger, mens Legekontoret Molde Brygge består av 5 leger. Begge legekontorene har LIS1.

Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk.

Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver.

Kvalifikasjoner
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille krav for Helfo-refusjon. 
  • Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og ev. andre kvalifikasjoner vil bli vektlagt. 
  • Søker må også beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til intervju.

Søkerliste
Søkerlisten(e) kan bli offentliggjort.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Molde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Jendem
Tittel: Legekontoret Molde Brygge
Telefon: 977 59 899
E-post: haavard_jendem@hotmail.com
Navn: Signe Stranden Nordby
Tittel: Legekontoret Molde Brygge
Telefon: 918 27 293
E-post: signenordby@gmail.com
Navn: Runar Bratli
Tittel: Legekontoret Fem Faste AS
Telefon: 908 89 828
E-post: runarbratli@gmail.com
Navn: Cato Rolland Innerdal
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 926 21 245
E-post: Cato.Innerdal@molde.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 1644
Arbeidssted
Fem Faste AS og Legekontoret Molde Brygge
Molde
6412 MOLDE
Mer om arbeidsgiver

Molde ligger i hjertet av Møre og Romsdal. Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere på mang...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image