Kort om arbeidsgiver
Ved ortopedisk avdeling blir det ledig LIS gjennomstrømnings-stilling 2 år fra 03.02.2020 til 31.01.2022.
 
Avdelingen er delt i 5 faglige seksjoner og er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 5 seksjonsoverleger, 12 overleger, 4 legespesialister i faste stillinger og 5 LIS i gjennomstrømnings-stillinger.
 
Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter «Rotasjonsrådet i Ortopedi» sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotese-kirurgi, Hofteprotese-kirurgi, Fot-/ankel-kirurgi og Ryggkirurgi.
 
LIS ansatt i gjennomstrømningsstilling deltar i avdelingens drift og følger en rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene. Det er vaktordning med 9-delt tilstedevakt på hverdager og hjemmevakt i helgene.
 
Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.
 
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonsoverlege, Stig Heir, på e-post: Stig.Heir@mhh.no eller SMS til telefon: +47 922 50 761.
 
Søknad med vedlagt CV,  attester/referanser og søknadsblankett for legestillinger sendes snarest til postmottak@mhh.no og senest 21.11.2019
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Stig Heir
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: SMS: 922 50 761
E-post: Stig.Heir@mhh.no
Arbeidssted
Dønskiveien 8
1346 GJETTUM