Kort om arbeidsgiver

BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. 

Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri.

Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkdal, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Det lyses ut 1 fast 100% stilling for LIS (lege i spesialisering) ved BUP poliklinikk Rosten, planlagt oppstart  01.01.20 med varighet 1 år.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Delta i klinikkens vaktsystem.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram.

Kvalifikasjoner

 • Fullført medisinstudium og turnustjeneste.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra allmennmedisin og innen barne- og ungdomspsykiatri vil være ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier.
 • God evne til kommunikasjon.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og til reisevirksomhet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt.
 • Høyt faglig nivå.
 • Mulighet for spesialisering og faglig utvikling, og for å delta i enhetens og klinikkens utviklingsarbeid.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sigurd Hegstad
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: +47 72 82 27 35/ +47 924 99 599
Navn: Linda Gylseth Dahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72 82 24 41
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP poliklinikk Rosten, Divisjon Psykisk Helsevern
Vestre Rosten 77
7075 Tiller