Kort om arbeidsgiver
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital er en av landets mest moderne kardiologiske klinikker og behandler pasienter med ulike typer hjertesykdom. Klinikken har lokalfunksjon for innbyggere i Trondheim og nærliggende kommuner, samt regionfunksjon for Helse Midt-Norges 720.000 innbyggere.  
Klinikk for hjertemedisin har egen hjertemedisinsk intensivavdeling som driftes i nært samarbeid med anestesiavdelingen.
Hjertemedisinsk intensivavdeling behandler pasienter med behov for respirasjons- og sirkulasjonsstøtte (respirator, ballongpumpe, Impella).
For søkere med vitenskapelige kvalifikasjoner er det mulighet for bistilling ved NTNU.

Klinikk for hjertemedisin søker etter kardiolog med bred interesse og kompetanse innen hjertemedisinsk intensivbehandling. Det legges vekt på vitenskapelige kvalifikasjoner og personlige egenskaper blir vektlagt.
Den som tilsettes må delta i noninvasivt bakvaktsystem, for tiden 14-delt.
Norsk autorisasjon, attester fra tidligere arbeidsforhold, CV og publikasjonsliste vedlegges søknaden. Opplysninger om helse og tuberkulinforhold av ny dato kreves fremlagt før tiltredelse. Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Tiltredelse etter nærmere avtale. 
 
Kvalifikasjoner
  • Tilsetting på gjeldende vilkår for leger ved universitetsklinikk.
Personlige egenskaper
  • Det kreves god samarbeids- og kommunikasjonsevne på alle nivå i organisasjonen
  • Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • Personlig egnethet og interesse for faget vil bli vektlagt
Vi tilbyr
  • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Rune Wiseth
Tittel: Klinikksjef, professor dr.med
Telefon: (+47) 728 28 145
E-post: Rune.Wiseth@stolav.no
Navn: (Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim