Arbeidsoppgaver
Vanlige fastlegeoppgaver, diagnostikk, behandling og oppfølging. Det kan være aktuelt med kommunale oppgaver for bydelen. Bydelen kan pålegge inntil 7,5 time kommunalt arbeid  i henhold til forskrift /avtaler, men det er ingen nødvendig rett til å få kommunale oppgaver.

Dette avtales nærmere i ansettelsesprosess og kan endres. Eventuelle kommunale oppgaver kan være helsestasjon, skolehelsetjeneste, reisevaksinering/migrasjonshelse evt. andre rådgivende eller kliniske oppgaver dersom bydelen finner det hensiktsmessig i videre utvikling av tjenestene.

Kvalifikasjoner
  • Arbeidserfaring i allmenmedisin og gjerne kjennskap til bydelen / Oslo kommune     
  • Fullført eller påbegynt spesialisering i allmenmedisin
  • Erfaring og interesse for aktuelle kommunale oppgaver
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet
  • Gode samarbeidsevner ovenfor kollegaer og hjelpepersonell
  • Gode kommunikasjonsevner og formidlingsevne, gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
  • Vi ønsker både kvinnelige og mannlige søkere, da vi helst ønsker å opprettholde vår nåværende kjønnsbalanse
Informasjon om delhjemlene
2 delehjemler i veldrevet legekontor i godt etablerte praksiser. Alle  fastlegene har fulle lister. 

Ensjø legesenter er et veletablert fastlegesenter med fem fastleger, lokalisert ved Ensjø T-banestasjon, Bydel Gamle Oslo. Det er et område med mye utbygging, nyetablering og nyinnflytting av særlig yngre mennesker og småbarnsfamilier.

Hjemlene som lyses ut har omtrent lik omsetning årlig.
  • Hjemmel 1 (som innehas av kvinnelig lege) har i dag i overkant av 1000 personer på listen.
  • Hjemmel 2 (som innehas av mannlig lege) har i dag 1500 pasienter på listen.
Det planlegges at ny lege jobber fast 3-4 dager pr uke. Det er også mulighet for å dekke fravær/ferie hos de andre legene. Det er pga. stor pasienttilgang også god mulighet til å avlaste de andre legene på senteret. Ved behov kan listende økes med inntil 25%. 

De to legene planlegger å overføre sine lister i løpet av 5 år. I 5-års perioden jobber både avtroppende og ny lege på samme liste.
Betingelser for overtakelse av delelisten må avtales med nåværendepraksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med øvrige kolleger i praksisen. Løpende administrative oppgaver på senteret fordeles mellom legene

Det må oppgis i søknaden  om man søker en eller begge delehjemlene beskrevet over.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune,Gamle Oslo (ikke i bruk)
Kontaktpersoner
Navn: Irene Teslo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21 80 21 80
Navn: Helga Hamnes Aaberge
Tittel: Fastlege
Telefon: 924 47 693
Navn: Ramadan Kovaci
Tittel: Fastlege
Telefon: 934 24 107
Arbeidssted
Ensjø legekontor
Ensjøveien 22B
0661 OSLO