Kort om arbeidsgiver
Fra 2020 slår Drammen, Nedre Eiker og Svelvik seg sammen og blir nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere og blir med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 60 fastlegehjemler fordelt på 17 legesentre. Da en av våre fastleger slutter, blir det en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Bragernes legesenter.  

Ved Bragernes legesenter er det fem fastlegehjemler, hvorav én deleliste. Det er også én LIS 1-lege ved legesenteret. Fire av fastlegene er spesialister i allmennmedisin. Legesenteret har romslige og velutstyrte lokaler sentralt på Bragernes torg. Senteret er veletablert med gode administrative og faglige rutiner, har dyktige medarbeidere og gode samarbeidsforhold. Senteret drives som et AS, benytter System X journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret.

På den ledige fastlegelisten er det per i dag ca 1000 pasienter og et listetak på 1000. Det totale pasientantallet ved legesenteret er ca 5500. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. 
 
Arbeidsoppgaver

Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i interkommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer per uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver.

Kvalifikasjoner
 • Spesialisering i allmennmedisin - ferdig eller påbegynt
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig 
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte  språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Gode norskkunnskaper og samfunnskunnskap/-forståelse
 • Personlig egnethet vektlegges  
Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt 
Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst
Ønsket tiltredelse 01.04.2020 eller etter avtale
Søknadsfrist: 28.11.2019 
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune (gamle)
Bragernes legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Anne Mina Thorrud
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 450 21 525
Navn: Madli Indseth
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 481 00 078
Søknad
Søknad merkes: Webcruiter-id: 4151475661
Arbeidssted
Bragernes legesenter
Bragernes torg 6A
3017 DRAMMEN