Kort om arbeidsgiver
Ledig avtalehjemmel
Det er 3 fastlegehjemler ved legesenteret. Det er knyttet kommunal bistilling til hjemmelen, og det forutsettes deltakelse i interkommunal legevaktsordning lokalisert ved Sykehuset Innlandet HF Hamar. Legesenteret er velutstyrt og godt organisert, bestående av tre fastleger med høy kompetanse og med stabilt hjelpepersonell. Senteret er samlokalisert med helsestasjon og Nes fysioterapi. Senteret bruker Winmed 3 som journalsystem. Hjemmelen erledig for tiltredelse 01.03.2020.
 
Kommunen ønsker primært at ny lege er selvstendig næringsdrivende. Det kan imidlertid åpnes for at hjemmelen endres til ALIS- stilling med tilsetting i kommunen og tilrettelegging i spesialiseringsløpet. For nærmere informasjon om evt. ALIS-stilling,ta kontakt med Nils Faaberg.
Hjemmelen ble opprettet i 2017, og har hittil vært besatt av vikar. Det er knyttet en pasientliste på ca. 870 pasienter til den. Ny lege (hvis privatpraktiserende) forutsetter å inngå i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret, og å kjøpe seg inn i legesenterets driftsselskap. For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom
legeforeningen og KS til grunn.
 
Kvalifikasjoner
Vi ønsker faglig engasjert lege som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. Søkere må ha norsk autorisasjon,kunne beherske norsk skirftlig og muntlig godt og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig
egnethet,samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.
 
Annet
Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.
 
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Helse og omsorgsrådgiver
Telefon: 92410364
Navn: Ida Røhr
Tittel: Lege ved senteret
Telefon: 97512956
Navn: Hanne Mette Skaalerud
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 47612492
Arbeidssted
Tingnes legesenter
Tingnesvegen 720
2350 NES PÅ HEDMARKEN
Mer om arbeidsgiver

Ringsaker – Midt i væla

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image