Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering. Medisinsk avdeling består av spesialitetene cardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, geriatri og lungemedisin. Avdeling består av poliklinikk og sengeposter, og har for tiden ca. 150 ansatte. Avdelingen skal yte spesialisthelsetjeneste til befolkningen i nord i Trøndelag hvor nedslagsfeltet utgjør ca. 43 000 innbyggere.
Sykehuset Namsos er et kompakt sykehus med bl.a psykiatri, kirurgi/ortopedi, nevrologi, øye, ønh og føde/gyn samlet i samme bygningsmasse. Det er et nært og godt samarbeid mellom avdelingene.

Avdelingen har ledig:
2 x 100 % fast stilling for Lege i spesialisering - generell indremedisin


For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.


Arbeidsoppgaver
  • Generell indremedisin
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
Personlige egenskaper
  • Evne til å ta egne avgjørelser, arbeide selvstendig og utvise godt faglig skjønn.
  • Gode samarbeidsegenskaper både i forhold til pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
  • Det forutsettes at søkeren behersker norsk både skriftlig og muntlig.
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.
Vi tilbyr
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Medisnsk avdeling
Kontaktperson
Navn: Randi Sudbø Brandtzæg
Tittel: Klinikkleder
Telefon: (+47) 74 21 56 97
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 NAMSOS