Kort om arbeidsgiver

Vi ønsker overleger som

 • er engasjert i egen og andres faglige utvikling
 • øker sin faglige kompetanse 
 • kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • ser verdien i systematisk kvalitetsarbeid
 • er effektive og trives med et høyt arbeidstempo 

Avdeling kvinneklinikken er en aktiv universitetsavdeling, med bred medisinsk behandling, forskning og
undervisning. Føde/barselseksjonen har ca. 4800 fødsler, samt
ultralydlaboratorium og fosterdiagnostikk. Gynekologisk seksjon driver med
onkologisk behandling og allsidig generell gynekologi.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisthelsetjeneste på dagtid og i aktiv vakt
 • Klinisk arbeid innen generell gynekologi, gynekologisk onkologi og fødselshjelp etter avdelingens behov og egne kvalifikasjoner og interesser
 • Veiledning av LIS
 • Legen inngår i det fire-sjiktede vaktsystemet
 • Fordypning og forskning, undervisning, kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Norsk autorisasjon 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Solid kunnskap innen fødselshjelp
 • Legen må kunne gå inn som tilstede-bakvakt i det firesjiktede vaktsystem med 2 LIS i forvakt og seniorbakvakt i hjemmevakt 

Personlige egenskaper

 • Faglig sterk og nysgjerrig
 • Effektiv
 • Samarbeider godt 

Vi tilbyr

 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Louise Betten Rygh
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 94 63
Arbeidssted
Avdeling kvinneklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger